Adgangskrav

Optagelseskrav for Adgangskursus uddannelserne

Alle, der opfylder nedenstående optagelseskrav, vil normalt blive optaget.

Adgangskrav - Det 1- og 1½-årige Adgangskursus til ingeniøruddannelser og det ½-årlige Adgangskursus til Maskinmesteruddannelsen

Har du nogle års praktisk arbejde, eller er du faglært eller har en teknisk uddannelse, kan du kvalificere dig til optagelse på en ingeniøruddannelse via et Adgangskursus.

Derudover skal du have gennemført:

  • Folkeskolens udvidede afgangsprøve i regning/matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk
  • eller have kvalifikationer, som svarer til ovennævnte punkter

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation. Kontakt Studievejlederne, hvis du er i tvivl om, at du opfylder adgangskravene eller har brug for at søge dispentation.

Adgangskrav - enkeltfagsKurser/turbokurser

Enkeltfagskurser og turbokurser udbydes for personer, der skal kvalificere sig til optagelse på en ingeniøruddannelse. Der er følgende adgangskrav til tre af enkeltfagskurserne/ turbokurserne:

  • Matematik B- til A-niveau: matematik på B-niveau
  • Kemi C- til B-niveau: kemi på C-niveau
  • Engelsk C- til B-niveau: engelsk på C-niveau

Ansøgningsfrister

1. januar: Det 1½-årige Adgangskursus til ingeniøruddannelserne, det ½-årlige Adgangskursus til Maskinmesteruddannelsen og enkeltfagskurser med start i januar. (Kan søges efter 1. oktober)
15. juni: Turbokurser (Sommerkurser). (Kan søges efter 1. april) 
1. juli: Det 1-årige Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne, Det ½-årlige Adgangskursus til Maskinmesteruddannelsen, aspirantkursus og enkeltfagskurser med start i august. (Kan søges efter 1. april)

ER ANSØGNINGSFRISTEN OVERSKREDET, MEN ER DU INTERESSERET I AT STARTE PÅ ET ADGANGSKURSUS:
KONTAKT ADGANGSKURSUS 
FOR AT HØRE, OM DET STADIG ER MULIGT AT KOMME PÅ KURSET

Kontakt Adgangskursus

Har du spørgsmål angående Adgangskursus, kan du altid sende en mail til studievejlederne:

ak-studievejledning@staff.aau.dk

Studievejlederne kan også træffes personligt eller ringes til. Se træffetider og telefonnummer på

studievejlederneS hjemmeside

Har du spørgsmål angående praktiske ting omkring Adgangskursus eller Enkeltfagskurser, kan du kontakte vores studiesekretær, Rikke Leth Jørgensen:

Mail: rlj@staff.aau.dk

Tlf.: 99 40 97 70
 

Adgangskursus ved Aalborg Universitet

Aalborg:

Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg, 99 40 97 70, se på kort og kontaktpersoner

Esbjerg:

Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg, 99 40 76 95, se på kort og kontaktpersoner.