SU og Økonomi

SU til forskellige typer af kurser

Adgangskurser

Du kan søge SU til adgangskurser, både det 1 årige Adgangskursus, det 1½ årige Adgangskursus, det ½ årige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen og Aspirantkursus. Du skal dog som udgangspunkt have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU.

Enkeltfagskurser

Har du allerede en adgangsgivende eksamen som f.eks en STX, en HHX eller en HF-eksamen, er det ikke muligt at få SU til enkeltfagskurser, som varer et halvt til et helt år.

Turbokurser

Du kan søge SU til turbokurserne, som dog kun foregår om sommeren, hvis du har en gymnasial eksamen som f.eks. STX, HHX eller lignende. Har du en ikke-gymnasial-eksamen som adgangsgivende eksamen, f.eks. et afsluttet Adgangskursus, kan du IKKE søge SU til et turbokursus.

Yderlige spørgsmål angående SU kan rettes til SU-kontoret ved Aalborg Universitet.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Du kan søge SVU til adgangskurser, enkeltfag- og turbokurser. Dette skal søges via en SVU-administrator, så henvendelse skal ske direkte til dem.

Økonomi

Udgifter til undervisning

Al undervisning på Adgangskursus, enkeltfags- og turbokurser er gratis. De studerende skal selv anskaffe bøger og afholde udgiften hertil. Undervisningen kræver, at man medbringer computer/tablet eller lignende.

Transporttilskud

Følger du undervisningen, har du mulighed for at søge tilskud til transport til og fra undervisning. Se mere om dette på www.ungdomskort.dk. Her finder du også skemaer til ansøgning af transporttilskud.

Kontakt Adgangskursus

Har du spørgsmål angående Adgangskursus, kan du altid sende en mail til studievejlederne:

ak-studievejledning@staff.aau.dk

Studievejlederne kan også træffes personligt eller ringes til. Se træffetider og telefonnummer på

studievejlederneS hjemmeside

Har du spørgsmål angående praktiske ting omkring Adgangskursus eller Enkeltfagskurser, kan du kontakte vores studiesekretær, Rikke Leth Jørgensen:

Mail: rlj@staff.aau.dk

Tlf.: 99 40 97 70
 

Adgangskursus ved Aalborg Universitet

Aalborg:

Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg, 99 40 97 70, se på kort og kontaktpersoner

Esbjerg:

Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg, 99 40 76 95, se på kort og kontaktpersoner.