Fag på Adgangskursus

Fag og undervisning på Adgangskursus

Adgangskursus er ikke gymnasiet, du har ikke oldtidskundskab, idræt osv. Du har kun de fag, der er vigtige for at komme videre på ingeniør- eller maskinmesteruddannelsen. På Adgangskursus har vi en gennemsnitsalder på ca. 27 år og det betyder, at du kommer til at sidde i en klasse med studerende, der som dig kommer med erhvervserfaring og evt. en erhvervsfaglig uddannelse. Og fælles for alle er, at det er længe siden, man sidst sad på skolebænken. Men vi oplever altid en høj viljestyrke og en høj arbejdsindsats blandt de studerende. 

Undervisningen består i alle fag af klasseundervisning og gruppearbejde. De studerende inddeles fra studiestart i faste grupper, som man sidder i hele semestret. Hver gruppe tildeles et grupperum/arbejdsområde. 

Fag

 • +

  Dansk A

  Dansk A og ingeniøruddannelse 

  Dansk A på Adgangskursus er målrettet ingeniøruddannelsen, så pensum er lidt forskelligt fra gymnasiet og tilpasset emner, som giver mening for en ingeniør. Det kan være H.C. Andersen set ud fra industrialisering og generelt litteratur, der kan perspektiveres til emner som bl.a. teknologi og miljø. 

  Dansk A indeholder flere elementer, der er studieforberedende til ingeniøruddannelsen og består af både idéhistorie og danskfaget. Så danskfaget er ikke kun skriftlige kompetencer, grammatik og analyse, men det er også en indsigt i det samfund, vi lever i, og den historie vi er en del af. Når du afslutter Dansk A, så har du fået udvidet dine kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling. Du kan opsøge viden og informationer, omforme og videreformidle den viden samt analysere og perspektivere. Alt sammen kompetencer, der er vigtige for en ingeniør.

  Du vil opleve en stigende intensitet, så vi starter på folkeskoleniveau og bygger ovenpå. Vi har ved hver studiestart studerende, der kan være lidt udfordret med læsning og skrivning. Det er ikke en hindring. Vi har gode undervisere, der arbejder med hver enkel studerende, så alle rykker sig fra udgangspunktet. Vi har også SPS støtte til ordblinde mv.

  Undervisningen foregår ofte i grupper, hvor du sammen med din gruppe vil lave oplæg og fremlæggelser og derigennem øve dig i præsentationsteknikker og forberede dig til eksamen.

  Læs mere om indhold og eksamen i Dansk A i studieordningen.   

 • +

  Dansk C

  Teknologi og H.C. Andersen

  Kan de to emner hænge sammen? Ja, Dansk C på Adgangskursus er målrettet maskinmesteruddannelsen, så pensum er lidt forskelligt fra gymnasiet og tilpasset emner, som giver mening for en maskinmester.  Det betyder, at vi kan komme omkring emner som teknologi og miljø såvel som H.C. Andersen og digte.

  Danskfaget er ikke kun skriftlige kompetencer og grammatik, men det er også en indsigt i det samfund, vi lever i, og den historie vi er en del af. Når du afslutter Dansk C, så har du fået udvidet dine kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling. Kompetencer der er vigtige for en maskinmester.

  Du vil opleve en stigende grad af intensitet, så vi starter på folkeskoleniveau og bygger ovenpå. Vi har ved hver studiestart studerende, der kan være lidt udfordret med læsning og skrivning. Det er ikke en hindring. Vi har gode undervisere, der arbejder med hver enkel studerende, så alle rykker sig fra udgangspunktet. Vi har også SPS støtte til ordblinde mv.

  Undervisningen foregår bl.a. i grupper, hvor du sammen med din gruppe vil lave oplæg og fremlæggelser og derigennem øve dig i præsentationsteknikker og forberede dig til eksamen.

  Læs mere om indhold og eksamen i Dansk C i studieordningen

 • +

  Engelsk B

  ”Hvis befolkningstallet på Jorden bare stiger og stiger, kan vi så flytte til Mars, og hvordan gør vi det?”

  Det er nok ikke lige det, du forbinder med engelskundervisning, men på Engelsk B arbejder vi målrettet ingeniøruddannelserne. Det kan derfor bringe os omkring emner som forurening, teknologisk udvikling, robotteknologi, vedvarende energi, FN’s verdensmål osv. Vi benytter både fag- og skønlitteratur til at belyse emnerne.

  Formålet med Engelsk B er at skabe en solid bund og gøre dig klar til din kommende uddannelse.

  Det handler selvfølgelig også om det skriftlige og grammatikken. Når du afslutter Engelsk B, har du kompetencerne til at skrive en diskussion på engelsk, og du evner at forstå og anvende det engelske sprog.

  Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og gruppearbejde. Typisk har du læst en tekst hjemmefra, der arbejdes med i grupperne. Afslutningsvist samles man og gennemgår arbejdet fra grupperne. I grupperne kan der også forberedes og planlægges en præsentation, som fremlægges på klassen senere. Tilfredsheden med gruppearbejde er ofte høj på Adgangskursus. Man lærer meget af hinanden i grupperne, og mange kan pludselig efter et par måneder se, hvor meget de har rykket sig.

  Læs mere om indhold og eksamen i i Engelsk B i studieordningen. 

 • +

  Engelsk C

  ”Robotteknologi og vedvarende energi”

  Det er nok ikke lige det, du forbinder med engelskundervisning, men på Engelsk C arbejder vi målrettet mod maskinmesteruddannelsen. Vi kan derfor komme omkring emner som forurening, teknologiske udvikling, robotteknologi, vedvarende energi, FN’s verdensmål osv. Vi benytter både fag- og skønlitteratur til at belyse emnerne.

  Formålet med Engelsk C er at skabe en solid bund og gøre dig klar til din kommende uddannelse.

  Det handler selvfølgelig også om det mundtlige og grammatikken. Når du afslutter Engelsk C, har du kompetencerne til lave en præsentation på engelsk, og du evner at forstå og anvende det engelske sprog. Vi starter på 9. klasses niveau og arbejder os op på C-niveau. Det vil sige, at alt gennemgås på klassen, de svære tekster kommer med gloselister osv., men efterhånden som du får mere viden og erfaring, er der mindre og mindre hjælp.

  Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og gruppearbejde. Typisk har du læst en tekst hjemmefra, der arbejdes med i grupperne. Afslutningsvist samles man og gennemgår arbejdet fra grupperne. I gruppen kan der også forberedes og planlægges en præsentation, som fremlægges på klassen senere. Tilfredsheden med gruppearbejdet er ofte høj på Adgangskursus. Man lærer meget af hinanden i grupperne, og mange kan pludselig efter et par måneder se, hvor meget de har rykket sig.

  Læs mere om indhold og eksamen i Engelsk C i studieordningen. 

   

 • +

  Fysik B

  ”Ah, det er fordi, at smeltepunktet for aluminium er lavere end for jern, at aluminium nemmere smelter, når man svejser i det. Det har jeg tit oplevet som smed.”

  Fysik møder vi overalt i vores hverdag. Vi kan ofte relatere det til noget, vi har oplevet i vores arbejdsliv. I fysiktimen hører vi derfor jævnligt historier fra de studerendes arbejdsliv, hvor de kan relatere praksis til teorien. På Fysik B fylder mekanik, ellære og varmelære en del, og det er netop de emner, som mange håndværkere kender fra deres hverdag.

  Formålet med Fysik B er at skabe en grundlæggende fysisk forståelse og en viden om naturvidenskabelige områder som ellære, bølgelære, energi og mekanik. Vi starter fra bunden og får alle med ved hjælp af mindre opgaver og god plads til spørgsmål. Fysik B skal skabe et solidt fundament, som er direkte brugbart, når du skal videre på ingeniør- eller maskinmesteruddannelsen.

  Pensum er skåret ind til at være relevant for ingeniører og maskinmestre, og du får kun de emner, der er relevante for dig. På den måde kan du nå igennem Fysik B på et halvt år, hvor man bruger to år i gymnasierne på næsten det samme.

  Undervisningen er en blanding af forelæsninger, gruppearbejde og forsøg i laboratoriet. Typisk opdeles undervisningen i 2 timers forelæsning og 2 timers gruppearbejde med opgaveregning, hvor underviseren kommer rundt og hjælper.

  Læs mere om indhold og eksamen i Fysik B i studieordningen. 

   

 • +

  Kemi C

  ”God kemi er vigtig- og der kan faktisk læres.”

  ”Var det bare det?” Mange er overraskede over, at de kan følge med i kemiundervisningen, men vi starter med det, du lærte i folkeskolen og bygger ovenpå og slutter på et C-niveau. Alle starter med samme udgangspunkt. Vi starter fra bunden og får alle med ved hjælp af mindre opgaver og god plads til spørgsmål.

  Kemi C har til formål at skabe et solid grundlag for den uddannelse, du skal videre på. Kemi C giver dig en basisviden, som bygger på kendskab til grundstoffer og kemiske reaktioner og lærer dig relevante formler og brug af enheder.

  Kemi C er 2 ugentlige moduler af fire undervisningstimer. Hvert modul består af 1 times undervisning, 2 timers opgaveregning og 1 times undervisning (1-2-1-modellen). I første time repeteres kendt stof, i anden og tredje time regnes der opgaver, og i den sidste time præsenteres nyt stof. Opgaveregningen foregår oftest i grupper, hvor man kan hjælpe hinanden med opgaverne. Gruppearbejdet er også en god øvelse til eksamen – for kan du forklare kemien til dine gruppemedlemmer, så kan du højst sandsynligt også klare dig til den mundtlige eksamen. En stor del af kemiundervisningen handler derfor om det mundtlige, hvor du bl.a. fremlægger elementer fra jeres gruppearbejde eller forsøg ved tavlen.

  Læs mere om indhold og eksamen i Kemi C i studieordningen. 

 • +

  Matematik A

  "Vi starter ved 1+1 og slutter ved integralregning. Næsten alle bliver overrasket over, hvor meget de kan lære på så kort tid.”

  Måske føler du, at du aldrig har været helt god til matematik. Og måske er det mange år siden, du sidst sad på skolebænken, så at skulle have matematik på A-niveau virker måske lidt overvældende. Starter du på Adgangskursus, kommer du til at opleve, at I alle er i samme båd. Vores undervisere er gode til at tage hånd om jeres forskellige niveauer og udgangspunkter og sørge for, at alle er med. Vi starter fra bunden og regner med brøker og repeterer, hvordan man sætter parenteser osv. Før du får set dig om, mestrer du differentialligninger. De fleste bliver overraskede over, hvor meget de kan lære på kort tid, når bare man giver den en skalle.

  Formålet med Matematik A er at klæde dig på til at starte på ingeniørstudiet. Det vil sige, at pensum er tilrettelagt efter den matematik, du får brug for, når du skal læse til ingeniør. Du får bl.a. en introduktion til komplekse tal, som du skal bruge på de første semestre af ingeniørstudiet.

  Læs mere om indhold og eksamen i Matematik A i studieordningen.

 • +

  Matematik B

  "Jeg har aldrig været særlig god til matematik, så jeg var meget nervøs for matematikken, da jeg startede på Adgangskursus. Men jeg fandt hurtigt ud af, at vi alle var i samme båd, og underviserne var gode til at få alle med"

  Måske føler du, at du aldrig har været helt god til matematik. Og måske er det mange år siden, du sidst sad på skolebænken, så at skulle have matematik på B-niveau virker måske lidt overvældende. Starter du på Adgangskursus, kommer du til at opleve, at I alle er samme båd. Vores undervisere er gode til at tage hånd om jeres forskellige niveauer og sørge for, at alle er med. Meget hurtigt opdager de fleste, at de faktisk godt kan matematikken. Vi starter fra bunden og regner med brøker og repeterer, hvordan man sætter parenteser osv. De fleste bliver overrasket over, hvor meget de kan lære på kort tid, når bare man giver den en skalle.

  Formålet med Matematik B er at klæde dig på til at starte på maskinmesteruddannelsen. Det vil sige, at pensum er tilrettelagt efter den matematik, du får brug for, når du skal læse til maskinmester. Du får en indføring i det matematiske håndværk, du løser ligninger og regner med brøker, og får en indsigt i vektor og differentialregning.

  Læs mere om indhold og eksamen i Matematik B i studieordningen. 

Læs mere om

Kontakt studievejlederne