Adgangskursus gav mulighed for at afslutte ingeniøruddannelse fra Iran

Adgangskursus gav mulighed for at afslutte ingeniøruddannelse fra Iran

Jeg brugte Adgangskursus til at lære det danske sprog - ikke mindst det teknisk faglige sprog - og få kendskab til det danske uddannelsessystem.

Lagt online: 02.10.2021

Farah Principal er ingeniør ved Intel Corporation, tidligere studerende på adgangskrusus til ingeniøruddannelserne i Esbjerg

Jeg havde en afbrudt ingeniøruddannelse i Iran, men reglerne i Danmark var ikke sådan, at jeg kunne fortsætte på min uddannelse. Derfor valgte jeg at tage på Adgangskursus i Esbjerg for at få adgang til en ingeniøruddannelse. Jeg var faglig stærk pga. min baggrund, men jeg brugte Adgangskursus til at lære det danske sprog - ikke mindst det teknisk faglige sprog - og få kendskab til det danske uddannelsessystem.