AAU logo

Studieordninger | AAU Adgangskursus

De formelle papirer

En studieordning er en detaljeret beskrivelse af studiet her på Adgangskursus.

  •  Studieordning for adgangskursus og adgangseksamen til ingeniørudannelserne - en studieordning, som er fælles for alle landets adgangskurser. Heri er beskrevet de forskellige fag, deres læringsmål og pensum. Gældende fra d. 1. august 2010. 
    Bemærk: Alle matematik A-forløb kører efter denne ordning til og med sommeren 2020, gælder også syge-reeksamen i august. Ligeledes kører Adgangskursus til maskinmester med start januar 2020 efter denne ordning, gælder også syge-reeksamen i august. 
     
  • Studieordning for adgangkursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne - en studieordning, som er fælles for alle landets adgangskurser. Heri er beskrevet de forskellige fag, deres læringsmål og pensum. Gældende fra d. 15. januar 2020. 
    Bemærk: Nye forløb ved Adgangskursus til ingeniøruddannelser (1½ år, 1. semester) pr. januar 2020 kører efter denne studieordning.
    Nye forløb ved Adgangskursus til ingeniøruddannelser (1 år) og Adgangskursus til maskinmester med start i august 2020 kører efter denne ordning. 

Den følgende studieordning indeholder lokale bestemmelser for Adgangskursus ved Aalborg Universitet bla. om eksamenstyper i de forskellige fag og et projekt på det 1½ årige Adgangskursus

Til grund for alle studieordninger ligger Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Den nyeste udgave kan findes på www.retsinformation.dk.

Eksamenshåndbog

Eksamenshåndbogen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan eksamen forløber ved Adgangskurser og Enkeltfagskurser ved AAU i Aalborg og Esbjerg. 

studievejledning

Adresser og kontakt

Har du spørgsmål angående praktiske ting omkring Adgangskursus eller Enkeltfagskurser, kan du kontakte vores studiesekretær, Rikke Leth Jørgensen på rlj@staff.aau.dk eller tlf.: 99 40 97 70. For råd og vejledning om kurserne og deres indhold henvises til studievejledernes side.  

AALBORG: Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg, 99 40 97 70. Se kort og Aalborg-medarbejdere

ESBJERG: Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg, 99 40 76 95. Se kort og Esbjerg-medarbejdere.