Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - Aalborg og Esbjerg

TAG EN FULD ADGANGSGIVENDE EKSAMEN TIL INGENIØRUDDANNELSEN

Har du en erhvervsuddannelse, eller er du ufaglært med et par års erhvervserfaring, kan du med et adgangskursus få adgang til alle ingeniøruddannelse i Danmark inkl. ingeniøruddannelserne og landinspektøruddannelsen på AAU.

1 ÅR ELLER 1½ ÅR

Du kan vælge enten det 1-årige eller det 1 ½-årige forløb. Du får samme fag, samme pensum og samme niveauer på de to forløb. På det 1 ½-årige forløb får du lidt ekstra tid til fagene, og du får mulighed for at afslutte dansk eller matematik med et projekt. Projektarbejdet er med til at give dig en dybere viden om et selvvalgt emne, og du får erfaring med at skrive projekter og arbejde i grupper, hvilket begge er vigtige kompetencer, når du starter på universitetet. Du kan læse mere om de to forløb her på siden.  

 • +

  Studiestart og studieafslutning

  Kursus  Studiestart Studieafslutning Udbydes i 
  1 1/2-årigt Adgangskursus 24.01.2022 30.06.2023 Aalborg og Esbjerg
  1-årigt Adgangskursus 09.08.2022 30.06.2023 Aalborg og Esbjerg

   

 • +

  Skal du vælge 1 år eller 1 1/2 år

  Uanset om du vælger det 1-årige forløb eller det 1-½ årige, opnår du det samme faglige niveau, da pensum er det samme. På det 1-½ årige får du lidt længere tid til fagene, og du får mulighed for at fordybe dig i et emne i et projekt i enten dansk eller matematik.

  Projekt på 1 1/2-årige forløb 

  Projektet på det 1 ½-årige forløb erstatter den mundtlige eksamen i faget. Projektet skrives typisk i grupper af minimum to studerende og skal være enten emne- eller problemorienteret. I dansk kunne det eksempelvis være emner som, hvordan fremmes demokrati, lige fordeling af velfærdsgoder, menneskerettigheder, ingeniøretik mv. I matematik tages der udgangspunkt i et emne eks. integral- eller vektorregning, hvor man kan udregne volumen af en flaske. Eller anvendelsen af differentialregning hvor udvikling af epidemier kunne været et eksempel.

  Udover at du får en dybere viden om et bestemt emne, får du også en erfaring med at skrive projekter og arbejde i grupper, som er meget vigtige kompetencer, når du starter på universitetet. På siden ”Studerende fortæller” kan du læse om Lasse og Joachim, som begge har skrevet projekt i matematik. De oplevede, at både emnet de valgte og erfaringen med gruppe- og projektarbejde gav dem et forspring på universitetet.

  • Det 1 ½-årige adgangskursus har studiestart i slutningen af januar og ansøgningsfrist 1. januar.
  • Det 1-årige adgangskursus har studiestart 9. august og ansøgningsfrist 1. juli.
 • +

  Fag på Adgangskursus

  Uanset om du vælger det 1-årige forløb eller det 1-½ årige, opnår du samme faglige niveau, da pensum og fag er de samme. Du skal have fagene, dansk A, engelsk D, fysik B, kemi C og matematik A. Du kan læse meget mere om fagenes indhold, og hvordan undervisningen og eksamen foregår under hvert fag.

  Dansk A

  Engelsk B

  Fysik B

  Kemi C

  Matematik A

  DET 1 ÅRIGE ADGANGSKURSUS

  Det 1-årige adgangskursus er et fuldtidsstudie med skemalagt og mødepligtig undervisning fra kl. 8.15 til kl. 16.15 hver dag. Dertil kommer hjemmearbejde, som både består af lektier fra dag til dag og større afleveringer. Samlet set svarer det til en arbejdsindsats på ca. 43 timer om ugen. Store dele af undervisningen foregår i grupper, som man er blevet inddelt i fra starten. Fagene afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.  

  DET 1½ ÅRIGE ADGANGSKURSUS

  Det 1 1/2-årige adgangskursus er et fuldtidsstudie med skemalagt og mødepligtig undervisning fra kl. 8.15 til kl. 16.15 hver dag. Dertil kommer hjemmearbejde, som både består af lektier fra dag til dag og større afleveringer. Samlet set svarer det til en arbejdsindsats på ca. 43 timer om ugen. Store dele af undervisningen foregår i grupper, som man er blevet inddelt i fra starten. Fagene afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen. 

 • +

  Optagelseskrav og ansøgningsfrister

  OPTAGELSESKRAV FOR ADGANGSKURSUS målrettet ingeniøruddannelserne

  Du skal have en erhvervsuddannelse som bl.a. elektriker, landmand, politimand, salgsassistent, tømrer, mekaniker mv. eller nogle års praktisk erfaring.

  Derudover skal du have gennemført:

  • Folkeskolens udvidede afgangsprøve i regning/matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk
  • Eller kvalifikationer, som svarer til ovennævnte (spørg evt. studievejleder link)

  Det er ikke kun klassiske håndværksfag, vi ser blandt vores studerende. Vi har også studerende, der er uddannet soldat, grafiker og teknisk designer og meget andet.

  Det er et krav, at du ikke allerede har en adgangsgivende eksamen (eksempelvis en gymnasial eksamen).

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene direkte, har du mulighed for at søge om dispensation. Kontakt Studievejlederne hvis du er i tvivl om, at du opfylder adgangskravene eller har brug for at søge dispensation.

  ANSØGNINGSFRISTER

  • 1. januar: Det 1½-årige Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • 1. juli: Det 1-årige Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning for at høre, om det stadig er muligt at komme på kurset.

 • +

  Studieordninger

  For yderligere oplysninger om indholdet på Adgangskursus til ingeniøruddannelserne henvises til gældende studieordning. Klik på linket her og tilgå alle studieordninger på Adgangskursus.  

 • +

  SU og Økonomi

  Adgangskursus og SU

  Du kan søge SU til Adgangskursus - både det 1 årige Adgangskursus, det 1½ årige Adgangskursus, samt Aspirantkursus. Du skal dog som udgangspunkt have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU.


  SVU - STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE

  Du kan søge SVU til adgangskursus. Dette skal søges via en SVU-administrator, så henvendelse skal ske direkte til dem.  UDGIFTER TIL UNDERVISNING

  Al undervisning på Adgangskursus, enkeltfags- og turbokurser er gratis. De studerende skal selv anskaffe bøger og afholde udgiften hertil. Undervisningen kræver, at man medbringer computer/tablet eller lignende.
   


  TRANSPORTTILSKUD

  Følger du undervisningen, har du mulighed for at søge tilskud til transport til og fra undervisning. Se mere om dette på www.ungdomskort.dk. Her finder du også skemaer til ansøgning af transporttilskud.

 • +

  Er det svært at gå på adgangskursus?

  Vores studerende har alle erhvervserfaring og kommer fra et bredt spektrum af erhverv. Ofte er det lang tid siden, at de sidst sad på skolebænken, og i nogle tilfælde er grundskolen ikke er det bedste minde. Vores undervisere er specialiserede og virkelig gode til at tage hånd om de studerende og tage hensyn til deres individuelle niveau. Husk du starter ikke på A eller B niveau, det er først, når du dimitterer fra Adgangskursus, at din faglige kunnen er på de niveauer. 

  Vores erfaring er at stort set alle, der vælger at gøre en indsats, kan gennemføre Adgangskursus.

  Tre kursister fortæller om deres erfaringer med undervisningen og studiemiljøet. 

Studerende fortæller

Mød Adgangskursus


Bliv klogere på Adgangskursus. Kom til infoaften eller kom på besøg i Aalborg eller Esbjerg 

Se mere her

Downloads

AAU er i top ti på den vigtigste rankingliste for verdens universiteter og deres bidrag til FN’s verdensmål.

AAU i verdenstop på bæredygtighed 

Adresser og kontakt

Har du spørgsmål angående praktiske ting omkring Adgangskursus eller Enkeltfagskurser, kan du kontakte vores studiesekretær, Rikke Leth Jørgensen på rlj@staff.aau.dk eller tlf.: 99 40 97 70. For råd og vejledning om kurserne og deres indhold henvises til studievejledernes side.  

AALBORG: Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg (pr. 01.08.22 Kroghstræde 5, 9220 Aalborg Ø), 99 40 97 70. Se kort og Aalborg-medarbejdere

ESBJERG: Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg, 99 40 76 95. Se kort og Esbjerg-medarbejdere.