Spring til indhold
ForsideIngeniør mv.

Adgangskursus til ingeniør eller landinspektør

Vælg mellem to forløb

Du kan tage adgangskursus til ingeniør eller landinspektør på 1 år eller 1,5 år. Du får samme fag, samme pensum og samme niveauer på de to forløb. På det 1 ½-årige forløb får du lidt ekstra tid til fagene, og du får mulighed for at afslutte dansk eller matematik med et projekt.

Adgangskursus til ingeniør eller landinspektør

Vælg mellem to forløb

Du kan tage adgangskursus til ingeniør eller landinspektør på 1 år eller 1,5 år. Du får samme fag, samme pensum og samme niveauer på de to forløb. På det 1 ½-årige forløb får du lidt ekstra tid til fagene, og du får mulighed for at afslutte dansk eller matematik med et projekt.

Studiestart på de to forløb

Det 1 ½-årige adgangskursus har studiestart i slutningen af januar og ansøgningsfrist 1. januar.

Det 1-årige adgangskursus har studiestart starten af august og ansøgningsfrist 1. juli.

Projekt på det 1 ½-årige forløb 

Det 1½-årige forløb afsluttes med et projekt, som skrives i enten dansk eller matematik. Projektet skrives typisk i grupper af minimum to studerende og skal være enten emne- eller problemorienteret. I dansk kunne det eksempelvis være emner som, hvordan fremmes demokrati, lige fordeling af velfærdsgoder, menneskerettigheder, ingeniøretik mv. I matematik tages der udgangspunkt i et emne eks. integral- eller vektorregning, hvor man kan udregne volumen af en flaske. Eller anvendelsen af differentialregning hvor udvikling af epidemier kunne været et eksempel.

Udover at du får en dybere viden om et bestemt emne, får du også en erfaring med at skrive projekter og arbejde i grupper, som er meget vigtige kompetencer, når du starter på universitetet. På siden ”Studerende fortæller” kan du læse om Lasse og Joachim, som begge har skrevet projekt i matematik. De oplevede, at både emnet de valgte og erfaringen med gruppe- og projektarbejde gav dem et forspring på universitetet.

Projektet på det 1 ½-årige forløb erstatter den mundtlige eksamen i faget