Math101 kursus

Om Math101

Evnen til at mestre matematikken og løse matematikopgaver har stor betydning for udbyttet af dine matematikkurser og af en lang række andre kurser og projektarbejde, som benytter sig af matematik.

Math101 er en aktivitet for dig, som vil gøre en ekstra indsats for at få de basale matematiske færdigheder, som bl.a. matematikkurserne på første studieår forudsætter, på plads.

Kursusgange og opgaver

Der er i alt ni kursusgange, som afvikles over to eftermiddage pr. uge i uge 42-46 i tidsrummet kl. 16:30 – 18:00.

Hver kursusgang består af to dele (med undtagelse af den sidste repetitionsgang):

  • Et kort oplæg om dagens emner (noter er tilgængelige på Moodle)
  • Opgaveregning med hjælp fra underviser/hjælpelærer (opgaver er tilgængelige på Moodle)

Man regner opgaver i forelæsningslokalet (eller området i umiddelbar nærhed) i mindre grupper dannet på stedet.

Facit gøres tilgængelige efterfølgende.

Kursusmateriale, opgaver og facit

Kursusmateriale og opgaver findes på den tilhørende Moodle-side. Facit gøres tilgængelige efterfølgende.

Kursusplan

Kursusgang

Indhold

1 Brøker, potenser, rødder og kvadratsætninger
2 Første- og andengradsligninger
3 Funktioner, sammensatte funktioner, første- og andengradspolynomier
4 Inverse funktioner, logaritmer og eksponentialfunktioner, trigonometriske funktioner
5 Differentialregning og regneregler for visse funktioner samt summer og skalar multiplikation
6 Produkt- og kvotientreglen, kædereglen
7 Bestemte og ubestemte integraler
8 Delvis integration, integration ved substitution
9 Repetitionsopgaver

 

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål eller problemer med tilmelding, er du velkommen til at skrive til os på math101@staff.aau.dk 

 

Math101 på Moodle